Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s-[SV·b|c],s+[KA·d|c],s-[KI·b|a]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s-[SV·b|c],s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s-[SV·b|c],s-[KI·b|a]
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T8-C-2 kildepåvirket fuglefjell-eng
v
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v, s*[SV∙d|e]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
V6-C-3 kalkfattig og intermediært seint våtsnøleie
v, s*[SV∙d|e]
10