Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s+[KA·d|c]
T16-C-5 kildepåvirket intermediær rasmarkeng og -hei
s-[KI·b|a]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KI·b|a]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s-[KA·f|e]
T18-C-1 åpne flomfastmarker på sand, grus og stein
v
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c]
T18-C-3 åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein
v
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s-[SV·b|c],s+[KA·d|c],s-[KI·b|a]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s-[SV·b|c],s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
10