Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v, s+[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
v, s*[KA∙f|e]
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
v, s*[KA∙f|e]
T4-C-18 høgstaudeskog
v, s*[KA∙f|e]
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
V10-C-1 intermediær våteng
v
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
V10-C-2 kalkrik våteng
v
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
v, s+[KA·f|e]
5