Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-13 lavskog
m, v*
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
m, v*
T4-C-15 lav-lågurtskog
m, v
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
v
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v*, s-[KA·g|h],t¤[UF·fg]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s-[UF·d|c]
T31-C-2 kalkfattig boreal lynghei
v
T3-C-12 sterkt kalkrik fjell-lavhei
v, s-[UF·f|e]
T31-C-3 kalkfattig boreal lavhei
v
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v, s-[SV·b|c]
10