Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
v
T8-C-3 fugletopp
v
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
v
T4-C-9 lyngskog
s+[KA∙d|c],[UF·e|d]
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
v, s+[UF·e|d]
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
v
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v
T2-C-6 åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark
v, s-[UF∙g|f]
T4-C-15 lav-lågurtskog
v
Se fler