Her kan du:

  • Tilpasse søket til dine ønsker
  • Eksportere resultatdata
  • Se statistikk over resultatene
  • Lese om metoden

Fremmedartslista 2018 viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge (økologisk risiko). Her kan du søke på enkeltarter eller gjøre et filtrert søk som er tilpasset dine ønsker.