Bjarte Rambjør Heide – direktør

Seksjon for kart og naturmangfold

Arild Lindgaard – Seksjonsleder

Knut Anders Hovstad – Artskart

Toril Loennechen Moen – Artsobservasjoner, artsnavn 

Seksjon Artskunnskap

Ingar Pareliussen – Seksjonsleder

Snorre Henriksen – Rødlister for arter og naturtyper

Olga Hilmo – fremmede arter

Siri Hånes Langen – Rødliste for arter

Stine Svalheim Markussen – Artsprosjektet

Ane Marlene Myhre – Rødliste for arter, fremmede arter

Kristin Odden Nystuen – (permisjon frem til mars 2025)

Joshua Jenkins Shaw  – Artsnavnebase

Åslaug Viken – Arter på nett

Skjalg Woldstad – Natur i Norge (NiN), Artsprosjektet, Arter på nett, Rødlista for naturtyper

Seksjon Formidling

Pernille Feilberg  – Seksjonsleder

Tove Rimestad – Prosjektleder

Linda Skjærvik – Kommunikasjonsrådgiver, pressekontakt

Åshild Stolsmo Viken – Grafisk designer

Seksjon IT-utvikling

Stein Arild Hoem – Seksjonsleder  

Vebjørn Sundli Alseth 

Even Hauge Juberg – personvernombud

Wouter Koch – Arter på nett, åpne data og Artsorakelet

Dana Music  

Helene Engeness Mørk  – (permisjon)

Eirik Niemi

Bo Søndergaard Olesen

Mats Sæter

Stab

Else Johanne Svorkås – HR, administrasjon, økonomi

Kristin Yttervik – økonomi, administrasjon, HR