Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v, s-[KA·h|g]
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KA·h|g]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v, s-[KA·f|e]