Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
vanlig art
T8-C-3 fugletopp
vanlig art
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
vanlig art
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
vanlig art
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
vanlig art
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
vanlig art