Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
vanlig art, absolutt skilleart[KA∙d|c]
T32-C-1 kalkfattig eng med mindre hevdpreg
vanlig art[O3-O2]
T32-C-2 kalkfattig eng med klart hevdpreg
vanlig art[S,V]