Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 30
Limniske 1
Terrestriske 29
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 9
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.