Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 115
Limniske 58
Terrestriske 0
Marine 57
Antatt antall uoppdagede arter 85
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder