Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 47
Limniske 0
Terrestriske 47
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 23
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.