Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 139
Limniske 0
Terrestriske 139
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 10
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.