Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 38
Limniske 0
Terrestriske 38
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 7
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.