Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-3 lågurtskog
v, s+[KAf|e]
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v, s+[KAf|e]
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v
T4-C-11 lyng-lågurtskog
v, s+[KA·f|e]
T2-C-5 åpen svakt kalkrik grunnlendt lyngmark
s-[KA∙f|e]
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
v
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
v
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
s+[KA·d|c]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·d|c]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·d|c]
5