Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 25
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 25
Antatt antall uoppdagede arter 5
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.