Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 292
Limniske 11
Terrestriske 0
Marine 281
Antatt antall uoppdagede arter 79
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder