Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 13
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 13
Antatt antall uoppdagede arter 7
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder