Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 45
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 45
Antatt antall uoppdagede arter 30
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.