Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 33
Limniske 18
Terrestriske 15
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 2
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.