Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 265
Limniske 25
Terrestriske 0
Marine 240
Antatt antall uoppdagede arter 25
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder