Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 64
Limniske 0
Terrestriske 64
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 16
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.