Klassifisering
Fremmedartslista

Gjeldende kategori er lav risiko LO . Vurdert i 2023 for Fastlands-Norge med havområder.
Definisjonskategori Selvstendig reproduserende.

Lav risiko Se vurdering i Fremmedartslista 2023
Norsk rødliste for arter

Gjeldende kategori er ikke egnet NA . Vurdert i 2021 for Svalbard.

Ikke egnet Se vurdering i Norsk rødliste for arter 2021
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.