Lang gressrovflue.

Lang gressrovflue Leptogaster cylindrica er en meget elegant rovflue. Sammen med flekkgressrovflue Leptogaster guttiventris tilhører arten den særegne underfamilien gressrovfluer (Leptogastrine). Lang gressrovflue er en liten art med lang og slank kropp og forholdsvis korte vinger. Arten kjennetegnes ved å ha en sammenhengende langsgående mørk stripe på oversiden av bakkroppen (abdomen). Den er knyttet til gressdominerte habitater, gjerne med høytvoksende gressarter. I Norge forekommer lang gressrovflue i store deler av Sørøst-Norge og er registrert langs kysten til Rogaland.

Lang gressrovflue Leptogaster cylindrica (De Geer, 1776)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.