Sibirhumle.

Sibirhumle er en østlig art som har ekspandert vestover de senere årene, og den ble i Norge påvist for første gang på Hvaler i Østfold i 2013. Den har fargetegninger som ei lynghumle, men er lett å skille på at dronningene har lyse hår i ansiktet. Det er usikkert om arten har etablert seg i Norge.

Sibirhumle Bombus semenoviellus Skorikov, 1910
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.