Buksamlerbier.

Buksamlerbiene (Megachilidae) er, som navnet indikerer, svært karakteristiske ved at de er de eneste biene som samler pollen på buken. Gruppen er utbredt i alle verdensdeler og omfatter mer enn 4000 arter. Dette er ofte store, robuste bier og mange hekker i død ved og ulike hulrom. På verdensbasis finnes mer enn 4000 arter hvorav 41 arter er påvist i Norge.

Buksamlerbier Megachilidae Latreille, 1802
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning