Butt-torvmose.

Butt-torvmosen er kraftig med krøkte og butte hodegreiner. Den er en mineralkrevende art som ofte danner matter i kanten av små, næringsrike myrtjern.

Butt-torvmose Sphagnum obtusum Warnst.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.