Blank krukkeveps.

Blank krukkeveps er funnet spredt på Østlandet, og finnes i mange ulike naturtyper, både på myr og i sandområder og ofte nær kysten. Arten skilles fra den vanligere arten håret krukkeveps på at den har gule tegninger på tredje og fjerde bakkroppsledd og at den mangler utstående behåring på andre bukledd. 

Blank krukkeveps Eumenes pedunculatus (Panzer, 1799)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.