Nå blir det enklere å registrere arter på mobilen. En ny versjon av Artsobservasjoner Mobil er lansert. Bli med å prøve den ut!

Personer over hele Norge har så langt bidratt med over 30 millioner registreringer i Artsobservasjoner, av tilsammen over 24.700 arter. På denne måten bidrar de med svært viktig kunnskap om arter i Norge.

Vi håper at enda flere vil bidra i denne dugnaden. For å legge til rette for det, lanserer vi derfor nye Artsobservasjoner Mobil. Med den blir det lettere å rapportere ute i naturen, og lettere å legge til bilder i registreringen av observerte arter.

Den nye tjenesten finner du ved å gå inn på https://mobil.artsobservasjoner.no. Du kan også finne den via knappen "rapporter funn" i appen Artsorakel.

Hva er nytt?

Artsobservasjoner Mobil har fått et helt nytt utseende, og enklere funksjonalitet. Et av målene er å senke terskelen for å registrere arter. Det har vi blant annet gjort ved å løfte fram de viktigste funksjonene.

Når man har gjort en observasjon, får man nå også forslag til hvilken art det kan være.

Målgruppen for tjenesten er i hovedsak nye brukere. Mange av de som allerede bruker Artsobservasjoner mye, vil nok foretrekke å bruke den originale versjonen, som fremdeles er tilgjengelig.

Hva gjør du hvis du oppdager feil eller mangler?

Det er en betaversjon som lanseres. Det betyr at ikke all funksjonalitet er lagt til ennå. Det betyr også at det kan finnes feil eller mangler. Vi er allerede klar over flere av feilene, men meld gjerne inn hvis du opplever utfordringer: support@artsobservasjoner.no

Hva skjer videre?

Det er viktig at kvaliteten på de data som registreres i Artsobservasjoner fortsatt er høy. At flere får mulighet til å registrere, kan øke behovet for kvalitetssikring. Dette er noe vi vil jobbe mye med fremover. I tillegg vil vi fortsette å utvikle funksjonaliteten i tjenesten, og ikke minst ta med oss tilbakemeldingene vi nå får fra de som bidrar til å prøve den nye versjonen.