Graf_veps

Tabell_veps2
Opphav
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Trykk på navnene på vepsefamiliene for å lese mer om dem. For noen familier, som for eksempel maur, langtungebier og plantevepser leder lenken til grundige beskrivelser på "Arter på nett". Flere av de lange søylene tilhører familier som har hatt dedikerte kartleggingsprosjekter, og de kan trykkes på for å lese mer om prosjektene.

Filliste