Gradient som beskriver terrengformvariasjon og landformer i innlandsås- og fjellandskap. Gradienten beskriver gradvis variasjon fra slakt og småkupert ås- og fjellandskap, via kupert ås- og fjellandskap til ås- og fjellandskap med ekstrem terrengvariasjon over korte avstander med tinder, egger og stup. 

Trinn

RE 5: Stetind, Nordland

RE 4: Hummelfjell, Os, Hedmark

RE 3: Kobberhaugene, Oslo

RE 2: Karsajok, Finnmark

RE 1: Hunndalen, Gjøvik, Oppland