Kystås- og fjellandskap omfatter større konkave og konvekse landformer med kystlinje, med større høydeforskjeller enn 50 meter innenfor et nabolag på 1 kilometer, og som ikke  tilfredsstiller kriteriene for verken fjord eller kystslette. Landformene i ås- og fjelltopplandskap er resultatet av et stort mangfold av geologiske og landformdannende prosesser.