Hovedtypen fjordlandskap omfatter større sammenhengende langstrakte forsypninger i landskapet, normalt U-daler som for en stor del er fylt av havvann. Fjordene er skapt av breer som har gravd under havnivå.