Invasjonspotensial - kriteriene A-C

Utgiver
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Antall arter i delkategori 2, 3 og 4 for hvert kriterium A-C. For A-kriteriet innebærer delkategori 2, 3 og 4 en forventet median levetid for arten på henholdsvis ≥10, ≥60 og ≥650 år. For B-kriteriet en ekspansjonshastighet på henholdsvis ≥50, ≥160 og ≥500 m per år og for C-kriteriet at henholdsvis ≥5, ≥10 og ≥20% av naturtypens forekomstareal er kolonisert av den fremmede arten.

Filliste