I august 2017 arrangerte en BioFokus workshop i Jotunheimen med fokus på kompetanseoppbygging og kartlegging av mosefloraen i høyfjellsområder.

Ni deltakere var med på workshop for å undersøke mosefloraen i blant annet kalkområdene rett sør for Hestbreapiggane som ligger i Breheimen nasjonalpark, rett nord for Netoseter i Bøverdalen. Det ble registrert en mellom 350 og 400 ulike mosearter i løpet av tre lange feltdager og blant disse var om lag 25 rødlistede arter. Dette viser hvilket hot-spot område Bøverdalen med nærliggende høyfjellsområder er for moser. 

 

Les mer om denne workshopen her: Ny kunnskap om moser i høyfjellet i Sør-Norge