Vimeo video: Førsteamanuensis emeritus Kaare Aagaard ved NTNU Vitenskapsmuseet forteller om nettvingeprosjektet