Liten, skarpt nedskåret V-dal, ofte med bratt lengdeprofil, gravd ut av rennende vann i relativt finkornet bresjøsediment eller dalfylling

Eksempel: Raviner i daler fylt med bresedimenter finnes rikelig i Nord- Østerdalen og Gudbrandsdalen.