Det er nå utarbeidet et forslag til nye norske navn på øyenstikkerartene som er funnet i Norge. Du som er kjent med artsgruppen kan komme med faglige innspill til navneforslagene.

Artsdatabanken samler vitenskapelige og norske navn på arter som er relevante for Norge, i vårt navneregister Artsnavnebase. Alle data i navneregisteret er tilgjengelig for søk og nedlasting og er kvalitetssikret av fageksperter, dvs. navneredaktører.

Prinsipper for norske navn

Alle interesserte kan jobbe med og foreslå norske navn for artsgrupper. Navneredaktør for artsgruppen vurderer navnene før de importeres i Artsnavnebase. 

Et sett med prinsipper utarbeidet av Artsdatabankens navneråd, skal legges til grunn når det lages nye norske navn på arter.
Prinsipper for etablering av nye norske navn

Forslag til norske navn på øyenstikkere

En gruppe av engasjerte privatpersoner har på eget initiativ utarbeidet forslag til nye norske navn på artsgruppen Odonata – øyenstikkere. Denne gruppen har bestått av Roald Bengtson, Kjell Magne Olsen, Kristoffer Bøhn og Christian Steel. Gruppens mål var å etablere et mer stringent og helhetlig system for norske navn på øyenstikkere.

I tillegg har de to relativt nyoppdagede artene i Norge, Ischnura pumilio (funnet i 2012) og Anax imperator (funnet i 2013), fått forslag til norske navn. Den helt nyoppdaget arten Sympetrum fonscolombii (ny for Norge i 2017) likeså.

Les forslagene og se hva gruppen har lagt vekt på da de utarbeidet dem.

Hvis noen har innspill til forslagene, så kan de sendes til Christian Steel (christian@steel.no)
innen 15. august.