Vimeo video: Ancistrocerus gazella

Gasellemurerveps er en liten murerveps med omfattende gule tegninger. Den er sjelden i Norge og begrenset utbredt langs kysten på Sør- og Østlandet. Arten benytter gjerne husbukkganger i tømmer eller panel til reirplass. Gasellemurerveps er vanskelig å skille fra sine nære slektninger.

Gasellemurerveps Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.