Vimeo video: Ancistrocerus oviventris

Håret murerveps er en av våre vanligste arter av murerveps, og den finnes over hele landet opp til skoggrensa. Arten påtreffes i mange ulike miljøer, men er særlig vanlig i sandområder. I Norge har arten oftest gulhvite bånd på bakkroppen. Hannen karakteriseres av svært dypt innskåret munnskjold, mens hunnenes særtrekk er en påfallende rødoransje farge på beina. 

Håret murerveps Ancistrocerus oviventris Wesmael, 1836
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.