Harpactoidehops har et meget spesielt utseende og har fått navnet på grunn av at den har mange likhetstrekk med harpactoidene. Den er liten og kan forekomme i små næringsrike vannforekomster tidlig om våren.

Nøkkelkarakterer

Det norske navnet harpactoidehops har Graeteriella unisetigera fått siden denne arten tilhører en slekt som utseendemessig har mange fellestrekk med harpactoidene som også tilhører orden hoppekreps. Kroppsformen er firkantet og de første antennene er veldig korte og rekker kun halvveis bak på brystpartiet (cephalothorax). Bakkropsvedhengene (furca) er korte og fram mellom de to grenene stikker en trekantlignende utvekst som er festet ved analåpningen. En av trådene som sitter festet til enden av de to bakkropsvedhengene (analoerculum), er lang og kraftig, mer som en pigg.

Hunn: Lengde ukjent

Hann: Lengde ukjent

Økologi og utbredelse

Harpactoidehops er en strandlevende hoppekreps som ernærer seg som griper/predator. Den er funnet i et begrenset antall lokaliteter øst for Oslo, heriblant fangdammer som er etablert i kulturlandskapet, som er karakterisert ved høyt innhold av nitrogen og fosfor. Mange av funnene er gjort like etter isløsing, og siden arten er meget liten, er sannsynligheten stor for at den er blitt oversett.

Forvekslingsarter

Harpactoider