Skittendamhops er slank og har en lang bakkropp. Arten er sjelden og funnene er hovedsakelig gjort i små temporære pytter og dammer med høye belastninger av nitrogen og fosfor.

Nøkkelkarakterer

Skittendamhops Diacyclops bisetosus kan minne om damhops D. bicuspidatus ved at den har like slank kroppsfasong og dessuten en lang bakkropp. Børsten på de to bakkroppsvedhengene sitter imidlertid nær enden, hvilket kan brukes som et kriterium for å skille de to artene. Liksom hos damhops har antennen til skittendamhops 17 ledd. Skittendamhops er lys grå med et varierende anstrøk av rødt eller brunt.

Hunn: Lengde 0,9–1,4 mm

Hann: Lengde 1,0 mm

Økologi og utbredelse

I følge G.O. Sars var skittendamhops på ingen måte noen sjelden art. Han fant den mange steder i landet, nesten alltid i små temporære pytter og dammer der den ernærer seg som griper/predator. Siden Sars er det gjort noen fåtalls funn, alle i lavlandet og fortrinnsvis med høye belastninger av nitrogen og fosfor. I forbindelse med Forskningsrådets skolekampanje med fokus på dammer, ble den funnet for første gang på Vestlandet.

Forvekslingsarter