Damhops er lang og slank og halevedhengene er like lange som de tre bakerste halesegmentene tilsammen, der sidebørstene er plassert nær midten. Med få unntak er damhops alltid funnet i små dammer og pytter.

Nøkkelkarakterer

Damhops Diacyclops bicuspidatus er lang og slank og har to halevedheng (furca) som skiller den fra andre Diacylops-arter ved at de er lengre, omtrent like lange som de tre bakerste halesegmentene tilsammen. Den laterale børsten på halevedhengene er plassert nær midten. Antennene har 17 ledd. Fargen er oftest gulaktig, med et varierende anstrøk av oransje eller rødt.

Hunn: Lengde 0,9–1,6 mm

Hann: Lengde 0,8–1,0 mm

Økologi og utbredelse

Damhops er en litoral art som ernærer seg som griper/predator. I sentral-Europa er det ikke uvanlig at den også lever pelagisk. I de siste tiårene er det gjort mange undersøkelser i små dammer og pytter og det er gjort mange nye funn. Damhops er i dag registrert i snaut 2 % av lokalitetene hvorav de langt fleste er <0,1 ha. Med få unntak er de fleste funnene gjort rundt Oslo. Arten er ikke registrert nord for Dovre. Funnene er gjort i lokaliteter av forskjellig størrelse opp til 700 moh. pH varierer mellom 5,0 og 8,1 ledningevnen fra 0,7 til 93 mS/m.

Forvekslingsarter