Svenskehops er høyst sannsynlig oversett da den er en vinterform som har diapause om sommeren. Utseendemessig minner den mest om vingehops.

Nøkkelkarakterer

Kroppen til svenskehops Cyclops vicinus er relativt slank, og utseendemessig er dette den arten som minner mest om vingehops Cyclops scutifer. Hos begge disse artene har formen til de to siste brystsegmentene utseende av en vinge. De to halevedhengene er imidlertid lengre hos svenskehops enn hos vingehops. I tillegg er de to børstene som sitter festet ved basissegmentet til det 4. beinparet mye kraftigere hos vingehops sammenlignet med hos svenskehops. Navnet har den fått siden den ifølge G.O. Sars ikke ble funnet i Norge men i vann på svensk side av grensen. Fargen varierer noen ganger med en uniform hvitgrå tone, andre ganger med brunrøde eller rødgule farger.

Hunn: Lengde 1,3–2,3 mm

Hann: Lengde 1,3 mm

Økologi og utbredelse

Med unntak av to innsjøer i Trøndelag er arten kun funnet i områdene rundt Oslofjorden. De fleste funnene er fra små og mellomstore vann. pH i funnlokalitetene varierer fra 6,8 til 7,8 og ledningsevne fra 8 til 27 mS/m. Arten er høyst sannsynlig oversett da den er en vinterform som har diapause om sommeren. I følge litteraturen fins den i et vidt spenn av lokaliteter.

Forvekslingsarter