Gulhalehops er en stor hoppekreps der de to halegrenene er lange og divergerende. Forekomsten tyder på at vi har å gjøre med en konkurransesvak art som profiterer på at den er tilpasningsdyktig.

Nøkkelkarakterer

Gulhalehops Cyclops abyssorum er en stor hoppekreps der de to halevedhengene er lange og divergerende. Dette kriteriet kan brukes til å skille arten fra vingehops Cyclops scutifer. Et annet sikkert kriterium som skiller de to artene er de to børstene som sitter festen ved basissegmentet til det 4. beinparet som er mye kraftigere hos vingehops sammenlignet med hos dypvannshops. Gulhalehops har en hvitgrå farge med islett av gulfarge som er spesielt markant på halen. Det er beskrevet mange varianter (underarter) av gulhalehops.

Hunn: Lengde 1,2–2,6 mm

Hann: Lengde ukjent

Økologi og utbredelse

Gulhalehops er en planktonisk art som er vidt utbredt i Norge og registrert i 8 % av vannene. Den er vanlig i både lavereliggende (15 % <100 moh.) og høyereliggende (14 % >1000 moh.) områder. Den fins i et vidt spenn av ferskvann, men er sjelden når pH<5.0. Den er mest vanlig i vann med respektive lav (<1.0 mS/m) og høy (>10.0 mS/m) ledningsevne, og kan i så henseende sees på som en opportunist som sannsynligvis er konkurransesvak, men klarer seg når andre arter får problemer.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  0 2,7 6,7 7,8 8,9 9,7 11,5 18
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  12 2,5 6,1 7,1 8,3 4,2 7,1 12,7 29,5
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  0 11,2 13,1 10 5,2 6,4 13,6
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  15,3 5 4,3 3,5 4,3 13,9

Forvekslingsarter