skogsmark på sandgrunn og uten eller med flekker av naken sand. Artssammensetningen er tydelig forskjellig fra den i sammenliknbar fastmarksskogsmark på usorterte substrater