Åpen torvmark (myr) med dominans av arter som også finnes på fastmark eller som ofte er knyttet til fastmarksnære deler av myra (såkalte ‘myrkantarter’).