Jordbær, bringebær og andreurteaktige eller svakt forvedete arter som sås eller plantes ut annethvert år eller sjeldnere, men oftere enn hvert 6. år