Regelmessig, men sjelden (ca. hvert 6. år eller sjeldnere) grunn «pløying» og/eller overflateharving