Kjemiske stoffer med selektiv giftvirkning på utvalgte (eller alle) arter, som tilføres miljøet som ledd i bestandskontroll av uønskete arter (inkludert rotenon)